Prosincové ohlédnutí ve II. třídě speciální

Celý měsíc byl o přípravách a těšení se na Vánoce, výrobě dárků pro své nejbližší, ale také o tom, prožít si v příjemné pohodě adventní čas. Společně s dětmi z mateřské školy jsme pilně a svědomitě nacvičovali písničkové vystoupení na vánoční besídku. Třídu nám provoněl vánoční stromeček, který jsme si s dětmi ustrojili a pod ním pak také našli dárečky a milá překvapení. Děti plnily vánoční úkoly, sledovaly adventní kalendář s úkoly, seznamovaly se s různými pranostikami nebo si upekly a ozdobily vánoční perníčky. Příjemná a zajímavá byla také návštěva v CBM, kde jsme se dozvěděli, jaké tradiční vánoční pokrmy se podávaly dříve na stůl. Příjemných zážitků nebo zajímavých činností by se našla ještě celá řada. Teď je ale ta pravá chvíle popřát si k novému roku hodně, hodně zdraví, pohody, lásky a dobré nálady.

Ivana Vondrová