Projektový Den Evropy – Vánoce v EU

Letošní projektový den Evropy jsme zorganizovali společně s EUROCENTREM Pardubice. Přijela za námi Mgr. Lucie Boukalová, přivezla nám mnoho a mnoho různých aktivit, které se vztahují k VÁNOCŮM  a EVROPĚ. Všichni jsme se  sešli v tělocvičně, kde jsme měli vytvořeny pracovní koutky. Po seznámení a úvodu do projektového dne jsme se přesunuli na malou chvíli k interaktivní tabuli, kde jsme si ukázali nejzajímavější zvyky a tradice národů v EU i jejich vánoční pokrmy.

Po malé přestávce jsme se vrátili ke svým pracovním koutkům, kde jsme tvořili, stříhali, vybarvovali, zjišťovali informace. Vše jsme si pak při zpětné vazbě zopakovali, poslechli jsme si Hurvínka o Vánocích, ochutnali jsme německou štolu, nalámali i dali si navzájem slaďoučké oplatky přesně tak, jak to dělají v Polsku. Evropské dopoledne jsme zakončili poslechem i zpěvem krásných koled, tentokrát českých. Děkujeme všem společně za příjemné předvánoční vzdělávací i zábavné dopoledne.

všichni účastníci