Říjen ve 3. speciální třídě

V měsíci říjnu byl naším tématem Podzim, který letos provázelo krásné babí léto. Teplé a slunečné počasí nás i lákalo na vycházky, při kterých jsme si mohli nasbírat přírodniny nejen pro naši výuku, ale i k tvoření. Učili jsme se poznávat a rozlišovat nejen přírodniny, ale také barvy, které k podzimu patří. Nechybělo také poznávání činností, které na podzim vykonáváme na zahrádce, na poli apod. S podzimem je spjaté pouštění draků, které jsme si znázornili na výkres. A z nasbíraných přírodnin jsme vykouzlili skřítky Podzimníčky. Výuku nám také zpestřili terapeutičtí pejsci Bimbo, Jasmín a Jimmy, kteří nás opět navštěvují v rámci canisterapie. Účastníme se také muzikoterapie.

Renata Horáčková