První projektový den EVVO v tomto školním roce – Zdravý životní styl

V pátek 25.10.  hned zrána jsme se rozdělili do skupinek a zdravý životní styl byl „ náš „

Od nejmladších po nejstarší žáky jsme se věnovali:

Osobní hygiena, převlékání, rovnání oblečení, co je dobré pro tělo a co ne – karty, zdravé – nezdravé potraviny – přesmyčky, obaly od potravin – puzzle, zásady pitného režimu – prac. list, výroba a konzumace ovocného salátu, anorexie, bulimie – konkrétní životní příběhy chlapce a dívky – názory, debata vlastní zkušenosti, výpočet BMI, výroba pomazánek – jejich konzumace, během celého projektového dne – pohybové aktivity  – ve třídě, tělocvičně.

Ve zkratce zapsala Mirka Zrůstová