Podzimní dekorace

Práce žákyň 6.-9. ročníku v hodinách pracovního vyučování.Téma – dodržování tradic a řemesel (památka zesnulých,aranžérství ).