Sportovní den

Jen co jsme si prohlédli prostory školy a jejího blízkého i vzdálenějšího okolí, vyzkoušeli jsme si, jak jsme šikovní i na sportovním hřišti. Zúčastnili jsme se atletických závodů na sportovišti ZŠ Masarykova.

 

Využili jsme dobrého počasí a ještě jsme absolvovali pár lekcí hipoterapie ve Stašově. Všechny děti tak měly možnost se vystřídat a zažít prima den v krásné přírodě ve společnosti oblíbených zvířátek. Tímto chceme poděkovat Odboru sociálních věcí a zdravotnictví při MÚ v Poličce za poskytnutí finančního daru 30 000,- Kč, díky němuž se mohla od května do října uskutečnit hipoterapie v nedalekém Stašově. Rádi bychom  poděkovali i paní Pletichové za ochotu a čas, který dětem věnovala. Bylo to velmi milé setkávání. Doufáme, že se nevidíme naposledy.