Školní družina ve školním roce 2019-2020

V naší škole jsou dvě oddělení školní družiny. Obě tato oddělení pracují podle ŠVP pro družiny a podle svých tematických plánů – ENTENTÝNA a SPOLEČNÉ PUTOVÁNÍ.

V letošním roce je celkem přihlášeno 22 dětí. Do ŠD přicházejí děti po vyučování, následuje oběd ve školní jídelně            (ulice Rumunská), odpočinková a zájmová činnost. Děti si hrají ve družině, trávíme čas na zahradě i na vycházkách i v tělocvičně. Žáci mají k dispozici i kuchyňku, počítačovou pracovnu a  dílnu. Jako každý rok plánujeme některé větší akce – návštěvu plaveckého bazénu, předvánoční tvoření, zimní sporty a cyklovýlet, kterému předchází přednášky – první pomoc, povinné vybavení jízdního kola a pravidla silničního provozu pro cyklisty.