Muzikohraní

Dne 30.9. proběhlo první muzikoterapeutické setkání žáků I. a III. speciální třídy. Po úvodní písničce pro společné přivítání se následovalo vyjádření své nálady hrou na tamburínu a společný zpěv známých písní spojený s hrou na nástroje z Orffova instrumentáře. Lidové písničky vystřídala relaxace ve vacích spojená s poslechem příjemné relaxační hudby a zvukem deště. Rozloučili jsme se opět písní a závěrečným zazvoněním si na zvoneček.

Jana a Věra