Když koně přináší radost

Občanské sdružení Společnost pro podporu mentálně postižením pracuje při Speciální MŠ a ZŠ v Poličce. Hlavním snažením je pomoc rodičům našich dětí a žáků v oblasti legislativy a prostřednictvím finančních příspěvků a darů zprostředkovat takové zážitky, které pomohou zkvalitnit a zpříjemnit život dětí s různým typem postižení.

Od května do října se díky finančnímu daru 30 000,- Kč, který poskytl Odbor sociálních věcí a zdravotnictví při MÚ v Poličce, mohla uskutečnit hipoterapie v nedalekém Stašově. V průběhu deseti setkání se vystřídalo 8 dětí z MŠ a 15 žáků ze speciální a základní školy.

Koně nepřináší jen radost a potěšení, ale působí ve velké míře terapeuticky a rehabilitačně. Každá lekce začínala hlazením koní, následovalo nasedání na ně, samotná jízda, sesednutí a odměna. Je prokázáno, že pohyb koňského hřbetu, tělesná teplota a výška koně, a pohyb v otevřeném prostoru pozitivně ovlivňují celkové držení těla, smyslové orgány, svalové napětí nebo cílení a plánování pohybů.

Rádi bychom poděkovali paní Martě Pletichové, která se s láskou a empatií nestarala jen o koně, ale i o nás. Bylo zapotřebí hodně povzbuzování, trpělivosti a vůle, aby si každý malý či větší účastník užil setkání v co největší míře.

Ivana Vondrová