Září v naší třídě

Po prázdninách zasedli žáci I. třídy speciální zase zpátky do lavic. Ale neseděli jsme jenom v lavicích. Pokračovali jsme v lekcích hipoterapie ve Stašově, využívali slunečného počasí při procházce přírodou v okolí školy. Zúčastnili jsme se atletických závodů na sportovišti ZŠ Masarykova. Nechybělo ani hledání pokladu.

Zopakovali jsme si, co všechno potřebujeme ve škole, zopakovali a upevňovali grafomotorické dovednosti. Malovali jsme slunečnice, hráli na hudební nástroje.

Těšíme se na canisterapii a povídání o knížkách.

 

Jana, Věra a Radim