Certifikát environmentálního vyúčtování

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLIČKA

Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí.

Loni naše škola odevzdala k recyklaci 105,99 kilogramů starých spotřebičů

Naše škola již několik let zodpovědně odevzdává elektrozařízení ke zpětnému odběru. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola

odevzdala v loňském roce 105,99 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 2,57 MWh elektřiny,

182,60 litrů ropy, 9,81 m3 vody a 0,05 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových

plynů o 0,47 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 2,04 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má

nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu.

Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například

spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny

skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické

energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně

životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více

než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný

dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené

kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší

sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.