Preventivní programy

PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO STARŠÍ ŽÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 – 2019

 

Ve středu 20. března se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili preventivního programu s názvem „ DO DNA „. Tento program byl zaměřený na předcházení rizikového chování spojeného s užíváním alkoholu. Program připravovaly a vedly psycholožky z PPP UO.

Ve středu 29. 5. 2019 se uskutečnil preventivní program pro starší žáky s názvem ROMEO, JULIE …SEX.  Paní psycholožky si povídaly se žáky o vlastnostech partnerů, vztazích, bezpečném sexu a antikoncepci.  Žáci si mohli prakticky vyzkoušet jeden ze způsobů antikoncepce – navlékání kondomů. Program byl nejen poučný, ale i zábavný a děti bavil.