Libohájský sedmiboj

Ve středu 5. června se speciální třídy sešly v poličském Liboháji k plnění sedmi různých disciplín Libohájského sedmiboje. Postupně jsme potrénovali věšení prádla, přenášení a přelévání vody, plácání much. Kouleli jsme obří vejce, házeli oštěpem, absolvovali jsme koňské dostihy a nakonec všichni žáci rozdělení do dvou družstev hledali trpaslíky a šmouly v pohádkové kousku lesa. Všichni byli při disciplínách šikovní, snažili se a za to si nakonec zasloužili diplom a sladkou odměnu.