Jarní zpívání v Poličce

V úterý 7. května jsme díky Divadelnímu klubu v Poličce mohli uspořádat meziškolní soutěž Speciálních škol ve zpěvu. Letos to byl již patnáctý ročník. V devět hodin bylo vše připraveno, a nic nebránilo tomu, aby klání začalo. Celým úterním dopolednem zněly z klubu nejen národní písně, ale i mnoho současných hitů. Soutěže se zúčastnily čtyři speciální školy, a to z Jevíčka, Svitav, Moravské Třebové a pořádající SMŠ a ZŠ Polička. Úvodní kategorii tvořili žáci speciálních tříd ze školy z Bystrého. Za velkého potlesku zazpívali píseň o princezně ze mlejna a Písničku o jaru. Za jejich výkon si zasloužili první místo. A kdo byli ti zpěváci? Slečna Saša Dluhošová, Honzík Rys a Andrea Machytková. Dále pak měla každá škola čtyři zástupce. Po dvou v mladší kategorii a dva ve starší. Děti zpívaly formou karaoke. Že to nebylo vůbec jednoduché, to si asi umíme všichni představit. Boj to byl velký, a porota měla hodně těžkou práci. Všichni soutěžící se snažili, i když museli bojovat nejen mezi sebou, ale i s nervozitou a trémou. Už jenom to, že stáli sami na pódiu a zpívali do mikrofonu bylo velké osobní vítězství. Protože se však publikum nenechalo zahanbit a všichni všem tleskali, celá soutěž se náramně vydařila. A teď ještě výsledky.

V kategorii mladších zvítězil Kristian Imrich Kállai ze Svitav. Denis Klusák, také ze Svitav obsadil 2. místo a Karolína Laštůvková z Jevíčka byla třetí. V kategorii starších byla nejlepší Michala Černá z Poličky, druhé místo si vyzpívala Eva Pučanová z Moravské Třebové, na třetím místě se umístila Kristýna Vašková z Jevíčka.

Všichni soutěžící byli nakonec odměněni nejen diplomy, ale i drobnými věcnými cenami. S celou soutěží se nakonec všichni přítomní rozloučili s příjemným pocitem a slibem, že se příští rok sejdeme již na 16. ročníku.

A ještě jeden dík, a to lidem z Divadelního klubu, kteří nám umožnili v takovém perfektním prostředí soutěž uskutečnit. Ještě jednou děkuji za všechny děti, které si užily skvělé dopoledne.

Za všechny Mgr. Mirka Zrůstová