Den Země a III. projektový Den vody zároveň

Den Země a III. projektový Den vody zároveň

 

 26. dubna jsme jako každý rok vyrazili do přírody, abychom ji ulevili od odpadků. Bylo jich opět několik pytlů. Po úklidu jsme se už s chutí věnovali našim aktivitám k projektovému Dni vody. Byli jsme opět u našich vodních ploch /každá třída má jinou/, kde jsme zjišťovali opět teplotu vody a kyselost. Oba výsledky jsme porovnávali s výsledky podzimního měření. Zajímali jsme se také o floru a faunu kolem vodní plochy. Na některé živočichy a rostliny jsme se zaměřili víc, a při konečné společné prezentaci jsme s informacemi seznámili ostatní spolužáky.

                                                  Učitelé a žáci ZŠ