Den bez úrazu a návštěva CBM Polička

16.5.2019 DEN BEZ ÚRAZU

Žáci 1.-7. ročníku se se letos opět zúčastnili akce poličské Mozaiky – Den bez úrazu.

Seznámili se s vybavením hasicího vozu a s možností jeho

využití, vyzkoušeli si pod vedením zkušeného záchranáře,

jak poskytnout první pomoc, zopakovali si dopravní předpisy

i znalost dopravních značek a zvládli také práci s mapou Poličky.

 

17.5. 2019 – IGRÁČEK

Žáci 1.stupně naší ZŠ se vypravili také na výstavu hraček,

která se konala v CBM.

Svět hraček takový, jaký byl v minulosti, jim poutavým

způsobem přiblížila p. průvodkyně. Velká část výstavy

byla věnována populární figurce IGRÁČEK všech možných

profesí.

Největší úspěch však měla druhá část výstavy, kdy si děti mohly hrát s vystavenými exponáty. Velmi rychle se

proměnily ve zručné truhláře, kuchaře či zdravotníky…

Přenesly se do světa dospělých a mnozí si začaly uvědomovat,

čím by chtěly jednou být.