Školní kolo recitační soutěže

16.dubna se konalo školní kolo recitační soutěže .

Žáci soutěžili v jednotlivých kategoriích( speciální třídy,

1.+2.stupeň praktické třídy).

Výkony recitátorů byly velmi vyrovnané, rozhodování poroty nelehké..

Do oblastního kola v Moravské Třebové, které proběhne 14.5.,

postoupili: Michaela Novotná (kat.1.-3.roč.)

Dorian Tvrdík (kat.1.-3.roč.)

Jiří Čerpl (kat.1.-3.roč.)

Jakub Kohl (kat.4.-6.roč.

Renata Pacáková ( kat.7.-9.roč.)

Všem recitátorům děkujeme a těšíme se zase za rok…