Projektový Den Evropy v naší základní škole

Projektový Den Evropy 28.3. jsme začali společně v tělocvičně. Poslechli jsme si co je EU a co nás dnes čeká. Potom, s úkoly v rukou jsme se rozešli do svých „  evropských států“.

Naši nejmenší se věnovali pohádkám. Vybrali si Naši českou pohádku – Zlatovláska a pohádku od německých pohádkářů bratří Grimmů O Jeníčkovi a Mařence. Prohlédli si mapu Evropy a našli všechny státy EU. Z pohádek vytvořili krásný barevný komiks.

Žáci 6.-8. r. se zabývali státy, EU, které sousedí s naší republikou. Vytvořili mapy jednotlivých států, našli a pojmenovali hlavní města, při prezentaci nás pěkně pozdravili všemi jazyky. Věnovali se i slavným osobnostem jednotlivých zemí, takže jsme zjistili, kdo byl např. Beethoven, Lauda, Mozart nebo Jánošík. Z jednotlivých map, informací a obrázků vytvořili koláž. A to nejlepší nakonec. Ochutnávka rakouského štrůdlu, slovenského sýra nebo rakouských oplatků byla vynikající.

Ani naši deváťáci nezklamali. Hned zrána se rozběhli po chodbě, a v různých skrýších si našli indicie k tomu, aby znali státy EU, kterými se poté budou zabývat. Po rozdělení na skupinky se věnovali, jednak velké prázdné ploše, kterou postupně zaplnili skupinovými miniprácemi o vybraných státech EU. Takže při prezentaci jsme slyšeli o Atomiu v Belgii, šikmé věži v Pizze, slavném malíři Piccasovi, i třeba o býčích zápasech ve Španělsku. Po prezentaci jsme se hlasitě pozdravili všemi cizími jazyky států EU, které jsme poznali. Bylo to opět jeden pěkný projektový den, při kterém jsme ani moc neseděli v lavicích , a při tom se něco nového a zajímavého dozvěděli.

Za všechny spokojené zúčastněné Mirka Zrůstová