Poznávání Poličky

Celý předposlední dubnový týden jsme se ve III. třídě speciální věnovali Poličce. Připoměli jsme si její založení, vznik názvu Polička, vyrobili jsme si korunu pro krále Přemysla Otakara II. a také jsme hledali dárek pro jeho manželku. Poznávali jsme podle fotek Poličku dříve a nyní, její obyvatelstvo a peníze.  Z kostek různých tvarů jsme se pokusili postavit poličské hradby. Připomněli jsme si pověsti z dřívějších dob. Nakonec jsme pozvávali podle fotek různá místa Poličky a vytvořili si velkou mapu. Spolupráce se vyplatila a všechny úkoly týdne jsme zdárně zvládli.