Co prožívá kapka vody?

Voda, voděnka……společně si děti notovaly. Celý týden byl totiž plný vody! Děti skákaly přes kaluže, lovily ryby, dělaly pokusy, měřily množství vody, malovaly vodou na chodník, poslouchaly šumění a bublání vody, dělaly bubliny, skákaly jako žabky, tvořily akvárium, hádaly hádanky z vodního světa, schovávaly se pod deštník…

Děti se učily chápat vodu jako hlavní součást přírody, jako nezbytnou podmínku pro zachování života na naší planetě. Seznámily se s koloběhem vody v přírodě. Seznámily se s některými živočichy, které žijí ve vodě nebo v její blízkosti. Na některých aktivitách zdárně rozvíjely jemnou a hrubou motoriku i komunikativní a pozorovací dovednosti.