Zpívání se seniory

Ve středu 20.3. žáci I. třídy speciální školy navštívili seniory v DPS Polička. Společně jsme si zazpívali a zahráli na rytmické hudební nástroje. Žáci si poslechli

méně známé lidové písně a senioři si oživili paměť dětskými písničkami. Sluníčko nám dotvářelo příjemnou, jarní atmosféru. Myslím, že se všichni už těšíme na další setkání. A nesmíme zapomenout na poděkování pracovnici DPS Polička p. Pevné .

 

Jana a Věra