Zápis do 1. třídy


Speciální mateřská škola a základní škola Polička

Zápis do 1. třídy

24.4.2019 od 13,00 do 15,00 hodin

Rodiče přinesou k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo SPC), rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.