Preventivní programy v tomto školním roce

STONOŽKA je název preventivního programu, který má posilovat zdravé vrstevnické vztahy a jehož úkolem je také předcházet vzniku šikany a agrese. V naší škole se tohoto programu zúčastnily děti od 1. – 5. ročníku, včetně předškoláka Michala.

Další preventivní program – KROK ZA KROKEM je určen starším žákům, pro 6. – 8. ročník. Je zaměřený na prevenci rizikového chování v třídním kolektivu – agrese, šikany a posílení tolerance mezi žáky.

Oba tyto preventivní programy vedly psycholožky z pedagogické poradny v Ústí nad Orlicí a proběhly na naší škole koncem února.