Preventivní program „DO DNA“

Ve středu 20. března se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili preventivního programu s názvem „ DO DNA „. Tento program byl zaměřený na předcházení rizikového chování spojeného s užíváním alkoholu. Program připravovaly a vedly psycholožky z PPP UO.