Pod pokličkou

Speciální mateřská škola po svém více než půlročním období svého fungování zaznamenává pozitivní ohlasy a sklízí první plody ovoce. Vstřícné, tvořivé, hravé a podnětné prostředí v menším počtu vrstevníků je pro děti místem, kde mohou trávit většinu dne a individuálně rozvíjet svůj potenciál. Poskytuje prostor pro jejich aktivní všestranný rozvoj a výsledky trpělivé práce jsou znát. Docházka do SMŠ představuje šanci a výzvu zároveň. Děti se učí pohybovat ve skupině, učí se prosazovat svá přání a zájmy přijatelným způsobem. Učí se být samostatné a nezávislé, roste jejich sebedůvěra a sebevědomí. Učí se dělit a zachovávat pravidla skupinového soužití. Poznávají, jak se učit spolupráci, co to znamená navazovat přátelství,  snáší první zklamání, učí se vyrovnávat s nezdarem, aktivizují se ve prospěch skupiny. Děti se naučily větší samostatnosti při sebeobsluze, postupně dochází k rozšiřování slovní zásoby, někteří již aktivně využívají komunikační knihu, vyslovují svoje první slůvka, seznamují se s pestrými činnostmi a materiály při tvoření nebo se zdokonalují při denních běžných aktivitách. SMŠ je prostředím, kde je možné učit se hrou, prožitkem, spoluprací s ostatními, kdy lze k učení využívat různé situace. Snažíme se o to, aby děti získávaly chuť po dalším poznávání, chuť spolupracovat a komunikovat.