Březen – měsíc knihy

Tři březnové dny jsme věnovali ve III. třídě speciální knížkám. Protože je březen měsíc knihy, přinesl si každý svou oblíbenou knížku, prolistovali jsme také různé pohádkové knížky a z každé si kousek přečetli. Povídali jsme si o tom, co vše můžeme v knihách najít, které knížky se nám nejvíce líbí a které máme rádi. Navštívili jsme místní knihovnu alespoň v provizorním sídle. Prohlédli jsme si různé knihy pro děti a vypůjčili si i nějaké na přečtení do školy.

Nakonec si každý vyrobil svou vlastní knížku, ve které budeme postupem času vyplňovat všechny stránky.