Voda a my – II. projektový den

Voda a my – II. projektový den

Ve čtvrtek 21.2. proběhl další, již II. projektový den. Tématem letošního plánu EVVO je voda, takže i tento den jsme se zajímali o vodu ze všech stran. Třídy se rozdělily na tři skupiny a každá, podle věku dětí se zabývala úkoly, pokusy, prací s pracovními listy, tvořila mapky, plány a cesty českých řek i evropských moří. Nechybělo ani schéma koloběhu vody v přírodě nebo cestu vody k lidem a zpět. K naší práci patří pravidelně i aktivity na interaktivní tabuli tentokrát na téma skupenství vody,  druhy vod, rozdělení vody podle jednotlivých skupenství, která se vyskytují v přírodě/ déšť, rosa, kroupy, jinovatka………/. Podrobně jsme si popovídali o množství sladké a slané vody na naší planetě, a co z toho pro nás jako lidi vyplývá. Pracovali jsme jednotlivě, ve dvojicích ,  tvořili jsme i společně. Během celého projektového dne jsme si zopakovali nebo se naučili, nebo jsme zjistili řadu nových, zajímavých informací o vodě a všeho kolem ní.

Žáci 1. – 9. ročníku