Podzim ve školní družině

Tři měsíce ve školní družině nám rychle utekly. Děti si zopakovaly pravidla chování nejen ve družině, ale i jako chodci v silničním provozu. Tato pravidla neustále upevňujeme. Začátkem školního roku jsme chodili často do přírody a na stadion, kde si děti oblíbily především posilovací zařízení. S příchodem špatného počasí jsme vycházky nahrazovali pohybem v tělocvičně a tvořením ve školní družině. V polovině listopadu se někteří žáci zapojili do krajské soutěže „ Zdravá a nemocná příroda“.