I. projektový den vody – 11. října 2018

Krátký film o tom, jak můžeme každý sám šetřit vodou

 

Jaké vodní nádrže máme v Poličce a jejím blízkém okolí

 

Výprava k vodním nádržím v okolí našeho města:

 

1.,2.,3.,4. a 5. ročník  –     Rybníček v Liboháji

6.,7. a 8. ročník     –           přehrada Pod kopcem

  1. ročník –                rybníky pod Masokombinátem

Zjistit rozdíly v kvalitě vody v jednotlivých rybnících, vše zapsat, zajímavosti o přehradě nebo rybníčku,vzorky vody , teplotu vody, zakalení,  měření pomocí lakmusového papírku – kyselost vody, poznat živočichy – u vody i ve vodě / larvy, drobní vodní živočichové /, poznat rostliny rostoucí u vody, i vodní rostliny.

Mapka naší cesty i vodní plochy, ke které jsme šli.

Pokud bude kolem nepořádek – pěkně uklidit / vzít s sebou pytel na odpadky /

Tak to byly naše úkoly. Vypořádali jsme se s nimi na výbornou – jako důkaz se všichni můžete podívat na fotografie.