Hravé učení

Tento školní rok jsme začali hrou. Stavěli jsme bábovky z kinetického písku, lovili mušličky, hráli talířové pexeso, využili stavebnici„Rondino“,

Procvičovali dýchání s bublifukem. Z hudebních nástrojů jsme si připomenuli bubny, tamburínu, triangl a flétnu. Také jsme hráli na tělo, poslouchali a zpívali známé písničky z PC.

Kromě již dříve zmíněných akcí nás ve čtvrtek      27. 9.čekali Podzimní hrátky. Cestou po cyklostezce do Liboháje jsme plnili různé úkoly. Protože nefoukal vítr, tak jsme si vytvořili draka z přírodnin. V Liboháji jsme posbírali kaštany, žaludy, listy a větvičky k výrobě podzimního obrázku. Dalším úkolem byl podzimní skřítek z listí. Nechybělo ani házení šišek na cíl. Nakonec jsme úspěšně našli poklad, který skrýval sladké překvapení. Využívali jsme slunečné počasí k vycházkám do podzimní přírody, nechybělo ani sportování v tělocvičně. Než jsme se nadáli, tak byl konec prvního měsíce v tomto školním roce.

Jana a Věra