Provoz speciální mateřské školy zahájen

Dne 3. 9. 2018 se poprvé dětem otevřely dveře nově zrekonstruované speciální mateřské školy (SMŠ). Jedná se o předškolní zařízení, které poskytuje kvalitní výchovu a vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. dětem s více vadami, mentálním postižením, tělesným postižením, autismem, vadami řeči a poruchami chování, ve věku od 3 do 8 let věku. Kapacita SMŠ je 10 dětí. V současné době je zapsáno 6 dětí. Pedagogický tým se skládá ze dvou kvalifikovaných speciálních pedagogů a jednoho asistenta pedagoga. SMŠ uskutečňuje předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „S včelkou poznáváme svět, aneb pomoz mi, ať to zvládnu sám“.