Atletické závody

Dne 19.9. se třídy speciální školy sešly na  sportovišti Masarykovy školy. Závodilo se v pěti disciplínách: hod granátem na cíl, skok do dálky, překážkový a štafetový běh, hod oštěpem.

Všichni závodníci se moc snažili a tak po sportovních výkonech byli odměněni medailí a sladkým překvapením.

Tímto bychom chtěli poděkovat p. ředitelce Základní školy Masarykova – Mgr. Lence Novotné  za možnost využití sportovního areálu.

 

Jana a Věra