Poslední zážitky školního roku

Konec školního roku je spojený s výlety. Ani naše třída není vyjímkou.

V Litomyšli jsme se zúčastnili již 10.ročníku akce „Den s Gymnáziem“. Zde jsme plnili úkoly v různých disciplínách. Jedna discisplína byla připravena i pro pedagogy. Na závěr každý účastník obdržel od p. starosty Kašpara diplom a věcný dar.

Využili jsme  spoje městské dopravy a svezli se do blízkého Kamence. Zpět jsme se vydali pěšky a vrátili se spolu s prvními kapkami deště.

Navštívili jsme také minifarmu Fallbery v Borové. Cesta vlakem nám rychle uběhla a ocitli jsme se v království zvířat domácích,ale překvapili nás i některé cizokrajné druhy. Zvířátkům jsme dovezli i něco na zub.

Také jsme přijali pozvání kamarádů z Bystrého a navštívili je na Multifunkčním domě v Bystrém a občerstvili jsme se v blízké cukrárně. Pak už nás čekala cesta autobusem zpět do Poličky.

Mimo toho jsme se také zúčastnili v tělocvičně školy ukázky výroby másla a mýdla. Nezapomněli jsme také na návštěvu CBM, kde probíhá výstava stavebnice Merkur a souběžně výstava panenek z historie dávné i nedávné. Obě výstavy byly velmi poutavé a zajímavé.

V posledním týdnu nás ještě čeká exkurze do Domu na půl cesty v Květné, kde kromě výroby sýrů a mléčných výrobků jsou také k vidění domácí hospodářská zvířata.

 

Věra, Jana, Tereza