Les a my – Lesní třída

Celoročním projektem environmentální výchovy bylo téma: Les a my.

Během školního roku jsme se tématem zabývali takovým způsobem, že jsme získali certifikát Lesní třídy od vzdělávacího centra TEREZA.

Foto projektu:

Fota z akcí je možné zhlédnout v Archivu rubriky Speciální základní škola na webových stránkách školy.