Prevence rizikového chování

V každém školním roce zajišťujeme pro žáky z naší školy vhodné preventivní programy. Každý z nich je zaměřený na určitý druh rizikového chování. V polovině května se uskutečnily dva tyto programy, vedly je psycholožky z PPP Ústí nad Orlicí.                                                                                          První, s názvem TAJUPLNÝ OSTROV“, byl určený mladším žákům a byl zaměřený na předcházení závislostí, např. alkoholu a  tabáku.                                                                                                    Program „KYBERSVĚT“, určený pro žáky 5. – 7. ročníku, byl určený na prevenci zneužívání sociálních sítí. S průběhem programů byli spokojeny obě strany – jak psycholožky, tak žáci, kterým se programy líbili a ocenili získání nových informací.