Jarní zpívání v Poličce

Ve čtvrtek 3. května jsme díky Divadelnímu klubu v Poličce mohli uspořádat meziškolní soutěž Speciálních škol ve zpěvu. Letos to byl již čtrnáctý ročník. V devět hodin bylo vše připraveno, a nic nebránilo tomu, aby klání začalo. Celým čtvrtečním dopolednem zněly z klubu nejen národní písně, ale i mnoho současných hitů. Soutěže se zúčastnily tři speciální školy, a to z Jevíčka, Svitav a pořádající Speciální základní školy Bystré. Úvodní kategorii tvořili žáci speciálních tříd ze školy z Bystrého i z odloučeného pracoviště v Poličce. Za velkého potlesku zazpívali a s rytmickými nástroji doprovodili píseň Není nutno a Písnička o jaru. Za jejich výkon si zasloužili první místo. A kdo byli ti zpěváci? Slečna Saša Dluhošová, Honzík Rys, David Kukla a Andrea Machytková. Dále pak měla každá škola čtyři zástupce. Po dvou v mladší kategorii a dva ve starší. Děti zpívaly formou karaoke. Že to nebylo vůbec jednoduché, to si asi umíme všichni představit. Boj to byl velký, a porota měla hodně těžkou práci. Všichni soutěžící se snažili, i když museli bojovat nejen mezi sebou, ale i s nervozitou a trémou. Už jenom to, že stáli sami na pódiu a zpívali do mikrofonu bylo velké osobní vítězství. Protože se však publikum nenechalo zahanbit a všichni všem tleskali, celá soutěž se náramně vydařila. Ani o přestávce jsme se nenudili, protože žáci osmého a devátého ročníku z poličské školy si připravili divadélko s názvem Případ detektiva Míši. A teď ještě výsledky.

V kategorii mladších zvítězili rovnou dva zpěváci. Denis Klusák ze Svitav a Melisa Elsingerová z Jevíčka. Na druhém místě se umístila Margita Bandyová z Poličky. Na třetím místě udělali radost také dva zpěváčci. Jaroslava Dumová ze Svitav a Ondřej Ill z Poličky. V kategorii starších byla nejlepší Michala Černá z Poličky, druhé místo si vyzpívali Kristýna Vašková z Jevíčka a Josef Škraňka ze Svitav. na třetím místě se umístili Aleš Vlasák z Jevíčka a Karel Hrstka ze Svitav. Zlatým hřebem byly dvě písně bývalé poličské žákyně Andrei Gažiové, které se po nás stýskalo a přijela nám zazpívat. Za svůj výkon byla odměněna dlouhým potleskem,

Všichni soutěžící byli nakonec odměněni nejen diplomy, ale i drobnými věcnými cenami. S celou soutěží se nakonec všichni

přítomní rozloučili s příjemným pocitem a slibem, že se příští rok sejdeme již na 15. ročníku.

A ještě jeden dík, a to lidem z Divadelního klubu, kteří nám umožnili v takovém perfektním prostředí soutěž uskutečnit. Ještě jednou děkuji za všechny děti, které si užily skvělé dopoledne.

Za všechny Mgr. Mirka Zrůstová