Duben v naší třídě

Dubnových zážitků bylo opravdu hodně. Hned na začátku měsíce jsme se mohli těšit na kurz vaření v Střední odborné škole. Dopoledne „Z pohádky do pohádky“ bylo plné nejen pohádek, rozmanitých úkolů, ale mělo za úkol probudit v dětech zvídavost a zájem o knížky a ilustrace.

Hlavním dubnovým tématem bylo jaro a jarní květiny. A tak jsme poznávali, zpívali, hráli si a tvořili. Naučili jsme se dvě nové písničky a několik pohybových říkadel. Všem dětem se povedli čápi, ovečky, ptáčci, stonožky nebo kytičková čelenka. Oslavili jsme také Den Země a učili se, jak se správně chovat. Dětem jsme vysvětlili, jaký význam má slunce, půda, vzduch nebo voda. Nezapomněli jsme na dostatek pohybu, překonávání překážek, soutěživost a obratnost. Využili jsme k tomu naši tělocvičnu nebo hřiště nedaleko školy.

I.Vondrová