Projektový den Evropy

Všichni jsme se sešli ve středu 11.4. ráno v tělocvičně.  Netrvalo to dlouho a najednou jsme to již nebyli my, žáci školy , ale  zástupci tří cestovních kanceláří, které se rozhodli, že vypracují plán dovolené nebo výletu do některé z evropských zemí. Jen naši nejmladší zůstali u pověstí a pohádek. Věnovali se totiž našemu nejbližšímu sousednímu státu, a tím je SLOVENSKO.  Během dopoledne zjistili mnoho nových informací, a aby se u práce i bavili, secvičili krátkou „ Hru o Jánošíkovi“. Při zpětné vazbě, na konci projektového dne nás o všech novinkách informovali a hru nám s velkým úspěchem zahráli.

      Ze starších žáků se stali zaměstnanci cestovních kanceláří. Páťáci, šesťáci a sedmáci nás pozvali na výlet do Francie se svojí cestovní kanceláří CK LETEM SVĚTEM. Paříž, všechny památky, speciální francouzské dobroty, vůně a móda. Při prezentaci nám do ouška tiše zpívala Hana Hegerová krásné francouzské šansony.

     První ze skupiny osmáků a deváťáků nás pozvali na několikadenní cestu po Slovenských památkách i krásných horách. Při prezentaci této CK jsme ochutnali i pravé slovenské korbáče.

     Druhá skupina těch nejstarších nás okouzlila krásným programem při zájezdu do Velké Británie. Při prezentaci jsme si poslechli vyčerpávající výklad o všech cílech naší cesty a dokonce i ochutnali pravý anglický čaj. A i když nebylo ještě „ o páté“, byl výborný.

Projektový den se vydařil, všichni jsme se nejen dozvěděli mnoho nových informací, ale dobře jsme se i pobavili.                        

                                                                                     Za všechny Mirka Zrůstová