Říjnové a listopadové zážitky

Než jsme se nadáli, byl tady říjen a s ním spojené poznávání a určování přírodnin. Praktickým ochutnáváním ovoce a zeleniny žáci poznávali, jaké chutě nám podzim přináší. Opakovali jsme si, jaká zvířata žijí v lese a na poli. Ke každému tématu byla připravená celá řada úkolů u tabule, stolu i na PC. V rámci plánovaných akcí třídy nás čekalo tvořivé dopoledne v  DPS Penzion v Poličce. Zde si malá skupinka našich žáků společně s dědečky a babičkami vytvořili krásné podzimní listy. Slunečné podzimní počasí nás vybízelo k podzimním procházkám, při kterých jsme pozorovali, jak se barva listí pomalu mění do různých podzimních odstínů.

V listopadu nás čekalo poznávání našeho těla, smyslové vnímání,  čekání na Sv. Martina a s ním spojený nadcházející adventní čas. Průběžně mezi těmito aktivitami si najdeme chvilku pro nácvik tanečních prvků na blížící se vánoční besídku.

Navštívili jsme terapeutickou dílnu DNZ Bystré, kde jsme vyrobili pro rodiče vánoční dárečky.

Ze společných akcí školy musíme vzpomenout Skřítka Podzimníčka a aranžování vánočních svícnů spolu se studenty SZŠT Litomyšl.

Ke kulturním zážitkům patří filmové představení Hurvínek v muzeu a divadelní vystoupení Křemílek a Vochomůrka. V CBM Polička jsme navštívili výstavu O včelách a lidech.

V kuchyňce jsme pekli mrkvové šátečky,  jablečné muffiny, podkovy pro Sv. Martina a vánoční perníčky.

 

Jana, Věra a Tereza