Čertovský den s výučním listem

V úterý 5.12. se žáci speciálních tříd sešli v tělocvičně školy. Čekala zde na ně čertovská babička, která nás opět po roce navštívila.

Nejdříve si všichni zkusili udržovat pekelný oheň přikládáním polínek do ohně. Ověřili jsme si šikovnost při namotávání čertovského provazu na kuželku, hodu pekelným uhlíkem do koše. Protože v pekle panuje velký nepořádek, je třeba umět důkladně zametat. Čertovská babička vysypala rýži, kterou si každý musel důkladně zamést.

Po krátké oddechové přestávce nás navštívil Mikuláš. Společně s čertovskou babičkou sečetli každému z knihy hříchů jeho prohřešky za celý rok. Ale všichni slíbili, že se určitě polepší, tak si zasloužili odměnu v podobě perníčku. Poté nás čekal další úkol v podobě hledání kouzelného měšce při prolézání tunelem. Také jsme zachraňovali čertíky vylovením z vody. Čarovali jsme se žehličkou a voskem. Pak jsme si všichni v kroužku zatancovali pravý čertovský taneček.

Na závěr všichni obdrželi Pochvalný list a čertovskou směs v podobě sladkostí.

Jana, Věra a Tereza