Přípravný stupeň, 1. a 2. ročník speciální třídy – říjen v naší třídě

Po celý měsíc a každé ráno nás provázela básnička, která trefně začínala slovy „když říjen barví listy do zlata“. Všichni si osvojili její krátký text a podzim nás tak nalákal k nejrůznějším činnostem.

Veverka nám pomohla seznámit se s životem v lese, poznávat stromy nebo přírodniny. „Kopu, kopu brambory“ byl název celého tematického týdne, kdy se brambory staly výbornou učební pomůckou. Vyletěl si pyšný drak, byla nejen písnička, kterou umíme všichni zazpívat, ale i spousta dračích úkolů, her a zábavy.

Tvořili jsme hlavně s tím, co podzim přináší. Byly to třeba skleničky plné mechu, listí nebo jeřabin, ale povedly se i podzimní palety, tisky listů a výroba draků.

Děkujeme paní učitelce Aleně Bednářové za zajímavé, poučné a zábavné dopoledne se skřítkem Podzimníčkem.

I. Vondrová