1., 2. ROČNÍK SPECIÁLNÍ TŘÍDY A PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ – ZÁŽITKY Z MĚSÍCE ZÁŘÍ

1., 2. ROČNÍK SPECIÁLNÍ TŘÍDY A PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ – ZÁŽITKY Z MĚSÍCE ZÁŘÍ

První měsíc po prázdninách je za námi a za námi je také spousta práce, zážitků, her a zábavy. Děti se s chutí pustily do všech nabízených činností a já mám radost z toho, že jsme mohli navázat na dovednosti a návyky z minulého školního roku.

V měsíci září jsme se věnovali školním pomůckám, ovoci, zelenině, novým pohybovým básničkám nebo pohádce Princeznička na hrášku. Děti se naučily zpívat novou písničku Pastelky a při návštěvě knihovny jsme si pořádně zalistovali v knížkách. S chutí jsme putovali podzimní přírodou a zdokonalovali se v sebeobslužných a hygienických činnostech.

Děkujeme p. učitelce Janě Houdkové za prožitkové dopoledne v tělocvičně s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“. A byla to pravda, všichni si hráli a nikdo nezlobil.

I.Vondrová