Výlet do Brna

Výlet do Brna

Ráno v 7:30 jsme od školy odjeli do Brna. Projížděli jsme Nyklovicemi, Bystrým, Olešnicí. Pak už jsme byli v Brně a tam jeli do společnosti „Podané ruce“a povídali jsme si o kyberšikaně. Seznamovali jsme se s Michaelem, Hankou a s Markétou. A pak jsme si s  Michalem povídaly o internetu, FB, emailu, a dalších internetových stránkách. A pak četl profily a měli jsme si vybrat osobu,se kterou by jsme si psali na FB. A dokonce Šárka s Aničkou by si psaly s pedofilem na FB. A pak jsme jeli do ZOO. Paní učitelka Zrůstová šla koupit lístky. Prohlíželi jsme si zvířata a pak jsme jely v 15.00 domů.  Na nádraží na nás čekali rodiče. Byl to poučný i zajímavý výlet.

Renata Pacáková  7.r.