Náš turistický výlet

Každým rokem, na jaře, vyrážíme na turistický výlet. Je to příležitost k pozorování přírody, života kolem nás, k relaxaci a poznávání nejbližšího okolí Poličky. Cílem výletu byl Lucký vrch a Borová u Poličky.

Výlet jsme naplánovali na 23. května a naše cesta vedla přes Kamenec a OldřÍš, kde děti obdivovaly a krmily zvířátka na místní farmě.  Cestou jsme zastavovali na svačinu, občerstvení a na mapkách jsme si průběžně ukazovali trasu našeho výletu.

Děti měly pořád spoustu energie, cestu zvládaly dobře a brzy jsme dorazili na Lucký vrch. Většina dětí tam byla poprvé. Po zaslouženém odpočinku jsme se vydali do Borové na nádraží a zpáteční cestu jsme si užili ve vlaku.

Celkem jsme ušli přes dvanáct kilometrů a domů jsme se vrátili zdraví a spokojení.

Za nás turisty – L. Rounová, vychovatelka ŠD