Jarní zpívání v Poličce

Ve středu 3. května jsme díky Divadelnímu klubu v Poličce mohli uspořádat meziškolní soutěž Speciálních škol ve zpěvu. Letos to byl již třináctý ročník. V devět hodin bylo vše připraveno, a nic nebránilo tomu, aby klání začalo. Celým středečním dopolednem zněly z klubu nejen národní písně, ale i mnoho současných hitů. Soutěže se zúčastnily tři speciální školy, a to z Jevíčka, Svitav a pořádající Speciální základní školy Bystré. Úvodní kategorii tvořili žáci speciálních tříd ze školy z Bystrého i z odloučeného pracoviště v Poličce. Za velkého potlesku zazpívali a s rytmickými nástroji doprovodili píseň Prší,prší, jen se leje, Dělání a Já mám koně. Za jejich výkon si zasloužili první místo. A kdo byli ti zpěváci? Slečna Saša Dluhošová, Honzík Rys, David Kukla a Ondra Ill. Dále pak měla každá škola čtyři zástupce. Po dvou v mladší kategorii a dva ve starší. Děti zpívaly formou karaoke. Že to nebylo vůbec jednoduché, to si asi umíme všichni představit. Boj to byl velký, a porota měla hodně těžkou práci.Všichni soutěžící se snažili, i když museli bojovat nejen mezi sebou, ale i s nervozitou a trémou. Už jenom to, že stáli sami na pódiu a zpívali do mikrofonu bylo velké osobní vítězství. Protože se však publikum nenechalo zahanbit a všichni všem tleskali, celá soutěž se náramně vydařila. Ani o přestávce jsme se nenudili, protože děti z přípravné třídy p.uč. Vondrové z Poličky připravili krásné hudebně-pohybové pásmo. A teď ještě výsledky. V kategorii mladších zvítězil Denis Klusák ze Svitav.Na druhém místě se umístil Izmael Tomko z Jevíčka. Na třetím místě udělala radost pořádající škole Bára Ondrová. V kategorii starších byla nejlepší Žaneta Marková ze Svitav, druhé místo si vyzpívala Kristýna Vašková z Jevíčka a na třetím místě se umístil Richard Pacák z Poličky. Všichni soutěžící byli nakonec odměněni nejen diplomy, ale i drobnými věcnými cenami. S celou soutěží se nakonec všichni přítomní rozloučili mohutným potleskem a slibem, že se příští rok sejdeme již na 14. ročníku.
A ještě jeden dík, a to lidem z Divadelního klubu, kteří nám umožnili v takovém perfektním prostředí soutěž uskutečnit. Ještě jednou děkuji za všechny děti, které si užily skvělé dopoledne.

Za Speciální základní školu Bystré Mgr. Mirka Zrůstová