Den Země

Letos s naší škole Den Země konal až 18.5., protože nám ten správný termín neumožnilo počasí. Ráno jsme se vzali pytle na odpadky, pracovní rukavice a po skupinách jsme vyrazili do několika lokalit našeho města. K našemu velkému a příjemnému překvapení bylo letos odpadků mnohem méně, než jiné roky. Tak aspoň něco se lepší. Neznamená to ale, že se můžeme přestat o prostředí, ve kterém žijeme, starat.

Po práci jsme se odměnili zapálením ohýnku a opečením buřtíků, chleba, ale třeba i jablíček. Mezi opékáním a konzumací jsme ještě stihli takovou celkem jednoduchou matematickou metodou zjistit, kolik let mají některé stromy na naší zahradě.                                                                                       Mirka Zrůstová