Čtenářské dílny v městské knihovně

Zajímavé, poučné i zábavné dopoledne zažili žáci 7., 8. a 9.r. školy praktické v pátek 19.5.2017 v Městské  knihovně. Díky slečně Kašparové se všichni ponořili do práce s knihami. Sedmáci se věnovali knize TAJEMNÝ HRAD SVOJANOV, 8. a 9. r zase knize LOVCI MAMUTŮ. Žáci pracovali individuálně, ve dvojicích i po skupinách. Při různých činnostech se zdokonalili v práci s knihou, při použití pracovních listů a komiksů si zopakovali obsahy rozpracovaných kapitol. Na závěr čtenářské dílny si prošli oddělení knihovny, prolistovali knihy, které je zaujaly, a seznámili se se systémem řazení knih. Někteří žáci se rozhodli, že budou knihovnu navštěvovat pravidelně a to je jeden z cílů čtenářských dílen.                                                                              Mirka Zrůstová