Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré

Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré

se koná

ve středu 26.4.2017  od 13.00 do 15,00 hodin 

Zápis se uskuteční :

V Poličce: odloučené pracoviště SZŠ Bystré, Jiráskova 825, Polička

Rodiče přinesou k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo SPC).