Školní kolo recitační soutěže

Dne 11. 4. se konalo v poličské škole školní kolo recitační soutěže. Básničku k přednesu si připravilo přes dvacet dětí. Všichni obrdželi velkou pochvali za snahu.

Výsledková listina recitační soutěže:

Kategorie speciálních tříd: 1. místo Michaela Novotná

2. místo Dorian Tvrdík

3. místo Ondřej Ill

Kategorie první stupeň praktických tříd: 1. místo Eliška Nováková

2. místo Karolína Ondrová

3. místo Barbora Ondrová

Kategorie druhý stupeň praktických tříd: 1. místo Veronika Vegšmídová

2. místo Renata Pacáková

3. místo Richard Pacák