Recyklohraní – 1.stupeň praktické školy

V rámci programu Recyklohraní měla naše třída za úkol se seznámit s tím, jaké zdroje energie existují, jak se vyrábí a k čemu nám slouží.

K tomu, abychom dané téma alespoň trošku pochopili, jsme si přečetli společně několik příběhů a vyhledali informace na internetu. Ovšem tím hlavním pro nás byla výroba jednoduchého větrníku a koláže na téma recyklace elektrospotřebičů. Takže jsme zahájili vyhledávání, měření, stříhání, lepení a vymýšlení, až byl výsledek hotov. O tom, jak se nám podařilo úkol splnit, se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.

p. uč. Jitka Petrželková